KURZ SPRIEVODCOV


KURZ SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU A DELEGÁT

 

    Termín kurzu

            21. októbra – 24. marca 2018

    Cena kurzu

            520€

    Miesto konania kurzu

            Martin

 

 

 

 

 

 


 

Staňte sa sprievodcom cestovného ruchu, delegátom a animátorom v jednom kurze.

Zaručujeme individuálny prístup k účastníkom kurzu a maximálnu prispôsobivosť vzdelávania. Sme tím skúsených lektorov. Podelíme sa s Vami o teoretické vedomosti a praktické skúsenosti.

Skúsený sprievodca, delegát je osobnosť, reprezentuje nielen cestovnú kanceláriu, ale aj svoju krajinu. Musí mať prehľad v histórii, geografii, cudzích jazykoch, nesmú mu chýbať ani organizačné a psychologické predpoklady.

Ak máte ochotu a šikovnosť vychádzať s ľuďmi, s kolegami a s klientmi, tak Vám táto práca ponúkne široký, nielen finančný rozmer.

 


POPIS KURZU

AKREDITÁCIA

Akreditácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky pod číslom:  3038/2014/56/1
Kurz je realizovaný podľa európskej normy EN/STN 15565, ktorý vymedzuje obsah a rozsah vzdelávania sprievodcov CR.

OBSAH KURZU

Má univerzálny charakter a pripravuje účastníkov na vykonávanie rôznych foriem sprievodcovskej činnosti na Slovensku i v zahraničí /sprievodca poznávacieho a pobytového zájazdu, vedúci zájazdu, technický sprievodca zájazdu,  miestny, či regionálny sprievodca,  delegát, animátor, referent cestovnej kancelárie alebo agentúry…/.
Kurz je určený aj pre pracovníkov, ktorí už pôsobia v oblasti cestovného ruchu a chcú získať špecializáciu na vykonávanie tejto činnosti.

 

POŽADOVANÉ VZDELANIE

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, vek 18 rokov.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej, praktickej a teoretickej skúšky získa absolvent kurzu
„OSVEDČENIE SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU“
a stane sa tak kvalifikovaný sprievodca CR.
V zmysle platnej legislatívy služby sprievodcu CR môžu poskytovať iba kvalifikovaní sprievodcovia.

CENA ZAHŔŇA
  • základné študijné materiály a okruhy otázok

  • teoretická výučba lektorov s dlhoročnými lektorskými a sprievodcovskými skúsenosťami

  • praktické ukážky a cvičenia sprievodcovských techník v teréne

  • 1- dňový zájazd po Slovensku  /2x/

  • základný kurz prvej pomoci s osvedčením, realizovaný prostredníctvom akreditovaného subjektu SČK Martin

  • miestne prehliadky, pešie túry vidieckych a mestských sídiel (múzeá, galérie, historické mestá, archeologické náleziská …)

  • záverečnú teoretickú a praktickú skúšku v riadnom termíne

  • vydanie Osvedčenia o odbornej kvalifikácii

  • počas prednášok malé občerstvenie

 

ROZSAH KURZU

300 hodín – teória 60% a praktická časť 40%

 

SYSTÉM VÝUKY

víkendy – od 08:30 -16:30, prednášky, pešie prehliadky mesta, zácvikové zájazdy, návštevy múzeí, prax v CA podľa dohody.

 

Poplatok za kurz je možné uhradiť aj v troch splátkach, alebo podľa dohody!